SYSTEM OBROTU TOWAROWEGO C - LAND OT - M

System Obrotu Towarowego, przeznaczony jest do kompleksowej obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży. Pozwala uzyskać bieżącą informację o stanie ilościowo-wartościowym magazynu. Główne moduły Systemu to Gospodarka Magazynowa i Fakturowanie, które współpracują ze sobą poprzez wspólne katalogi i przekazywanie informacji.

C-LAND OT zapewnia Użytkownikom prowadzenie kilkudziesięciu magazynów.

System daje możliwość szczegółowego zdefiniowania słowników pod kątem tworzenia różnorodnych raportów.

System C-LAND OT pozwala na :

- wgląd w stan magazynowy towaru z uwzględnieniem informacji o rezerwacji , niezrealizowanych wydaniach , nie zafakturowanych wydaniach, zarówno we wskazanym magazynie jak i w przekroju przez wszystkie magazyny z listą stanów

- szybki wgląd w historię sprzedaży danego towaru i dla danego kontrahenta wraz z ilościami ,cenami i marżami

- raportowanie ilościowo-wartościowe w przekrojach podmiotowym i przedmiotowym

- raportowanie sprzedaży wg kosztów nabycia i w cenie sprzedaży w podziale na rodzaje działalności

- obsługę towarów w drodze

System zawiera rozbudowane funkcje cennika umożliwiające między innymi:

- określenie rodzaju ceny ( za pomocą definiowalnego słownika )

- określenie rabatu ( wg handlowca lub kontrahenta )

 

System ułatwia obsługę magazynów przez generowanie jednej faktury dla wielu magazynów.

Faktury można wystawiać w cenach – netto i brutto, a także z uwzględnieniem indywidualnych

warunków sprzedaży przypisanych kontrahentowi w jego karcie.

C-LAND OT współpracuje z systemem C-LAND FK co zapewnia pełną informację o dokonywanych płatnościach.

 

Główne opcje systemu:

1. Słowniki.

1.1. Stawki VAT.

1.2. Jednostki miary.

1.3. Branże.

1.4. PCN.

1.5. Waluty

1.6. Magazyn.

1.6.1. Rodzaje dokumentów magazynowych.

Definiowanie przez użytkownika własnych symboli dokumentów magazynowych.

1.6.2. Kategorie księgowe.

1.6.3. Rodzaje magazynów.

1.6.4. Kontrahenci wewnętrzni.

1.7. Sprzedaż.

1.7.1. Stanowiska fakturowania.

Możliwość wyboru numeracji faktur: miesięczna lub roczna.

Możliwość powiązania numeru rachunku bankowego ze stanowiskiem fakturowania.

1.7.2. Rodzaje faktur.

1.7.3. Formy płatności.

1.7.4. Notatki.

1.7.5. Rodzaje cen.

1.8. Pozostałe (definiowalne przez użytkownika).

2. Kontrahenci.

3. Skala czasu.

4. Katalogi.

4.1. Grupy indeksowe.

Niezależna lista indeksów dla każdej grupy.

Podgląd do listy faktur i listy dokumentów magazynowych dla wskazanego indeksu.

4.2. Magazyny.

Wycena FIFO lub LIFO.

4.3. Cenniki.

4.4. Rabaty dla kontrahentów.

4.5. Wzory kompletów.

4.6. Moduł dla handlowca.

5. Dokumenty.

5.1. Dokumenty magazynowe.

- wieloetapowość zatwierdzania dokumentów,

- możliwość zmiany ceny magazynowej po zatwierdzeniu ilościowym,

5.2. Kompletacja (KPL+).

5.3. Korekta zaokrągleń (KZA).

5.4. Zmiana ceny (ZCA).

5.5. Faktury.

- Możliwość przeliczania cen walutowych na złotowe,

- dwustopniowe zatwierdzanie faktury,

- obsługa faktur zaliczkowych i ich rozliczania,

- dwa tryby połączenia faktury z dokumentem WZ:

- wystawianie równoległe,

- włączanie istniejących dokumentów magazynowych,

- możliwość wystawienia faktury do wielu dokumentów WZ z różnych magazynów,

5.6. Zamówienia.

5.7. Arkusze spisowe i inwentaryzacja.

6. Wydruki.

6.1. Stany magazynowe.

6.1.1. {01} Zestawienie stanów magazynowych

6.1.2. {02} Zestawienie stanów na dzień

6.1.3. {03} Okresy zalegania

6.1.4. {04} Zestawienie towarów przecenionych

6.1.5. {05} Zestawienie zapasów min/max

6.1.6. {06} Zestawienie stanów magazynowych z podziałem na grupy

6.1.7. {07} Raport stanów wg dostaw

6.1.8. {08} Zestawienie towarów przecenionych z uwzględnieniem rozchodów

6.1.9. {09} Raport kwot robocizny-kompletacja

6.2. Dokumenty magazynowe.

6.2.1. {01} Zbiorcze zestawienie stanów i obrotów

6.2.2. {02} Zestawienie przych/rozch dla indeksów

6.2.3. {03} Zestawienie przych/rozch dla kontrahenta

6.2.4. {04} Zestawienie przych/rozch wg indeksu z podziałem na kontrahenta

6.2.5. {05} Zestawienie przych/rozch wg kontrahenta z podziałem na indeksy

6.2.6. {06} Zestawienie przych/rozch magazynowych

6.2.7. {07} Zestawienie pozycji

6.2.8. {08} Zestawienie MM- z MM+

6.2.9. {09} Zestawienie dok. magazynowych nie powiązanych z fakturami

6.2.10. {10} Zestawienie dokumentów nie zamkniętych

6.2.11. {11} Zestawienie rotacji

6.2.12. {12} Zestawienie dokumentów towarów w drodze wg indeksu

6.2.13. {13} Zestawienie dokumentów towarów w drodze wg kontrahenta

6.3. Dokumenty sprzedaży.

6.3.1. {01} Zestawienie sprzedaży wg towarów

6.3.2. {02} Zestawienie sprzedaży wg kontrahentów

6.3.3. {03} Zestawienie sprzedaży wg handlowców

6.3.4. {04} Zbiorczy rejestr sprzedaży

6.3.5. {05} Rejestr sprzedaży

6.3.6. {06} Lista faktur z podpiętymi WZ

6.3.7. {07} Zestawienie dokumentów nie zamkniętych

6.4. Marża.

6.4.1. {01} Zestawienie z marżą wg faktur

6.4.2. {01} Zestawienie z marżą wg faktur ( z cechami )

6.4.3. {02} Zestawienie z marżą wg pozycji

6.4.4. {02} Zestawienie z marżą wg pozycji ( z cechami )

6.4.5. {03} Zestawienie z marżą

6.4.6. {03} Zestawienie z marżą ( z cechami )

6.4.7. {04} Zestawienie z marżą z podziałem na magazyny

6.4.8. {05} Zestawienie z marżą wg towarów

6.4.9. {06} Zestawienie z marżą wg kontrahenta

6.4.10. {07} Zestawienie z marżą wg handlowca

6.4.11. {08} Zestawienie z marżą wg rodzaju działalności

6.5. Cenniki.

6.5.1. {01} Indeksy bez rodzaju ceny

6.5.2. {02} Indeksy z rodzajem ceny

6.5.3. {03} Kontrahenci z rodzajami cen na dzień

7. Ustawienia – uprawnienia użytkowników.

Copyright © 2011 c-land.com.pl - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl