Nadchodzące jesienne miesiące są najlepszym okresem na poznani, zakup i wdrożenie nowych aplikacji. W dobie zbliżającego się kryzysu gospodarczego szczególnie powinny być cenione produkty charakteryzujące się najwyższą jakością i niską ceną. Obie te cechy prezentuje oprogramowanie C-LAND.
Zapraszamy do skontaktowania się z nami.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeprowadzono analizę zgodności narzędzia MAGIC z bazą danych MS SQL 2008.  Analiza dała wynik pozytywny.        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proponujemy prezentację programów C-LAND  w siedzibie zainteresowanej firmy w obustronnie uzgodnionym terminie.                                                                    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM C-LAND

Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem C-LAND to nowoczesne narzędzie, które zapewnia sprawne zarządzanie finansami , majątkiem trwałym i obrotowym, magazynami ( także rozproszonymi ), sprzedażą oraz zasobami ludzkimi.

Aplikacja powstała na bazie 24-letnich doświadczeń w tworzeniu programów dla firm oraz kontaktach z setkami Użytkowników systemów C-LAND.

Oprócz funkcji niezbędnych do bezpiecznego i zgodnego z przepisami prowadzenia firmy, System C-LAND zawiera szereg nowatorskich rozwiązań , które znakomicie usprawniają pracę dyrektorów finansowych, księgowych, handlowców, magazynierów, kasjerów, służb kadrowych i płacowych a także działów administracyjnych.

Różnorodne, wysokiej klasy zestawienia i wydruki generowane przez System ułatwiają podejmowanie decyzji przez kierownictwo firmy.

Funkcjonalność Systemu C-LAND – wybrane, wyróżniające nasz System zagadnienia :

 Finanse i księgowość

• Łatwość w uzyskaniu danych niezbędnych do rozliczeń :

 publiczno - prawnych (informacje do VAT, zestawienia bilansowe, dane do GUS - Z-03, Z-06, PNT 01) ,

 z odbiorcami i dostawcami (noty odsetkowe, monity, potwierdzenia sald),

• Wielopoziomowa analiza danych księgowych w oparciu o dekrety lub zdefiniowane na poziomie konta cechy ( uzupełniająca analityka )

• Arkusz kalkulacyjny umożliwiający wybieranie danych księgowych

• Automatyczna generacja bilansu zamknięcia i otwarcia

• Możliwość księgowania równolegle w dwóch miesiącach, a w okresie przejściowym w dwóch latach

• Moduł obsługujący rozliczenia międzyokresowe czynne

• Generowanie raportów kasowych i dokumentów KP, KW

• Duża automatyzacja prac (np.: różnice kursowe rozrachunkowe i na własnych rachunkach bankowych, bieżące i bilansowe; wyceny wartości walutowych na dowolny dzień; rozliczenie kosztów tworzone na podstawie stałych lub zmiennych wskaźników; automatyczne tworzenie dekretów na podstawie danych w rejestrze VAT, sprzedaży, dokumentów kasowych, list płac itp.:)

Moduły dedykowane : rozliczenie kosztów, wspomaganie rozliczenia kosztów ABC , obsługa przedstawicieli handlowych, obsługa generowania poleceń przelewu i automatyzacja księgowania wyciagów bankowych wczytytwanych z banku.

 

Obrót towarowy

• Łatwe zarządzanie upustami, bonifikatami i promocjami, określanymi w dowolnym kontekście (w zależności od kontrahenta, handlowca itp.), hurtowe zamykanie rabatów

• Wiele wzorów wydruku faktury, faktury walutowe, zaliczkowe

• Mechanizmy pozwalające na wielopoziomowe wprowadzenie indeksu towarowego (grupy, partie)

* Analiza rotacji zapasów oraz raport wg okresów zalegania w magazynie

* Moduł dedykowany : obsługa zamówień z obsługą wymiany danych typu B2B

  Środki trwałe

• Wielopoziomowa analiza majątku trwałego według klasyfikacji środków trwałych, MPK, osoby odpowiedzialnej, lokalizacji, rodzaju

• Analiza danych do celów podatkowych i rachunkowych, informacje o kosztach nie stanowiących kup

Kadry – Płace

• Ewidencja i rozliczanie dowolnie zdefiniowanych nieobecności włącznie z obsługą urlopów i zwolnień lekarskich 

• Możliwość tworzenia wielu list płac dla jednego pracownika w tym samym miesiącu

• Obsługa pożyczek mieszkaniowych

• Wielokierunkowa analiza kosztów pracy ( np. wg źródeł finansowania )

• Elektroniczna wymiana danych z bankami , automatyczne przelewy

• Szeroki zakres obsługiwanych zagadnień ( np. uprawnienia branżowe )

• Kilkadziesiąt raportów

* Opcjonalna obsługa pracowników naukowych : stanowiska i tytuły naukowe, zestawienie wynagrodzeń  do PAN

Ponadto

• Wieloetapowość wprowadzania i zatwierdzania dokumentów z automatycznym notowaniem historii wykonywanych przez użytkowników operacji

• Zaawansowany system uprawnień pozwalający na pełne zarządzanie dostępem do informacji

• Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Realizacja indywidualnych zamówień Użytkownika.

 

Platforma i baza danych :

Programy tworzone w oparciu o generator aplikacji Magic –eDeveloper, Magic xpa Application Platform . Do współpracy z bazami danych MS SQL .

• Łatwość adaptacji do istniejącej infrastruktury firmy

• Możliwość dołączenia odległych stanowisk pracy

• Łatwość przenoszenia wyników do innych aplikacji

                                                                                     ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

                                                                                             c-land@c-land.com.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2011 c-land.com.pl - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl