SYSTEM SPRZEDAŻ (kolekcji odzieżowych) C - LAND SS

WPROWADZENIE

System SPRZEDAŻ przeznaczony do wspomagania pracy działu sprzedaży i zarządzania stanami magazynowymi.

System SPRZEDAŻ jest systemem uniwersalnym i elastycznym, umożliwiającym łatwe adaptacje do specyficznych wymagań użytkownika. Aplikacja działa w środowisku graficznym co czyni ją prostą w użyciu.

Z uwagi na to, że system wykonany został na zamówienie spółki DENI CLER, nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do firm odzieżowych.

Dzięki budowie programu uwzględniającej potrzeby adaptowalności może on być jednakże dostosowany do potrzeb innych użytkowników.

 

Do najważniejszych cech i możliwości systemu SPRZEDAŻ można zaliczyć :

• Szeroki zakres analiz wspomagających zarządzanie i podejmowanie decyzji marketingowych:

- analiza tempa sprzedaży

- analiza sprzedaży kolekcji

- zestawienia rotacji towarów

- zestawienia zyskowności asortymentowej

- planowanie i analiza obrotów

- wieloprzekrojowa analiza stałych klientów

• Możliwość dokładnego śledzenia zmian stanów towarowych w sklepach i magazynach

• Prostota obsługi

• Łatwość dostępu do bieżących informacji

• Zwiększenie szybkości wystawiania dokumentów przy wykorzystaniu czytników kodów paskowych. Drukowanie metek.

• Rozbudowane mechanizmy zarządzania prawami dostępu do funkcji systemu.

PROSTOTA OBSŁUGI

Program wykorzystuje mechanizmy dostępne w środowisku Windows 95/98/NT. Ekrany mają postać „okien”. Najważniejsze funkcje są dostępne w postaci bardzo czytelnych ikon.

 Wszystkie czynności można wywołać za pomocą myszy lub z klawiatury. Wyjątkowa czytelność menu oraz przycisków pozwala ma obsługę programu nawet przez początkujących użytkowników komputerów.

DOKUMENTY

Przy wprowadzaniu dokumentów system podpowiada wartości dla wielu pól wykorzystując wprowadzone wcześniej pozycje, np. kontrahenta, indeks towarowy.

W każdej chwili dostępne są informacje dotyczące całego dokumentu. Każdej pozycji dokumentu odpowiada jeden wiersz. Dane, które są niewidoczne za względu na brak miejsca na ekranie, wywołuje się odpowiednimi klawiszami skrótów w dowolnym momencie pracy z dokumentem.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DOKUMENTÓW DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA

System umożliwia określenie wielu specyficznych informacji wprowadzanych do każdego rodzaju dokumentu, np. ceny pozyskania lub ceny detaliczne, czy rejestrować sprzedaż na konto stałego klienta, czy wyliczać marżę itp. Przy instalacji można również określić specyficzny wygląd dokumentu, wprowadzić dodatkowy podział na podindeksy np.: rozmiary lub kolory, określić dodatkowe czynności konieczne do zapewnienia poprawności dokumentu, np.: zatwierdzenie pozycji, całego dokumentu, itp.

ŁATWOŚĆ DOSTĘPU DO BIEŻĄCYCH INFORMACJI

Stany magazynowe są aktualizowane zaraz po wprowadzeniu każdej pozycji dokumentu. Aktualne stany towarowe i ceny każdego z towarów dla każdej jednostki magazynowo-handlowej są prezentowane na oddzielnym ekranie.

Każda z jednostek posiada własną tabelę stanów a możliwość ograniczenia listy dostępnych dokumentów usprawnia pracę przy wprowadzaniu danych. Dla każdej pozycji towarowej można otworzyć ekran prezentujący wszystkie dokumenty mające wpływ na dany stan magazynowy (przyjęcia, wydania, sprzedaż itp.).

 MECHANIZMY KONTROLI SPÓJNOŚCI DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO

Istnieje możliwość skonfigurowania systemu tak, aby nie rejestrować pozycji wprowadzającej stan ujemny. Każda rejestrowana pozycja zawierająca indeks towarowy jest wyposażona w podpowiedź bieżących stanów w magazynie, dla którego dany dokument jest wystawiany. Dostępna jest funkcja tzw. zamrożenia stanów magazynowych na dany dzień. Przestaje istnieć wówczas możliwość modyfikacji dokumentów wprowadzonych przed datą zamrożenia. Funkcja ta służy głównie do przeglądania stanów magazynowych, jakie zaistniały na dzień zamrożenia.

KODY PASKOWE I METKI

System umożliwia drukowanie serii lub poszczególnych kodów paskowych dla zarejestrowanych w systemie indeksów towarowych. Indeks ten posiada informację określającą nazwę danego towaru, która ma być drukowana obok kodu paskowego na metkach.

REMANENT I PRZECENA

Przy dokonywaniu spisu z natury można dokonać dowolnego podziału stron spisowych. Spis inwentarzowy może być wykonywany przy pomocy czytników kodu paskowego. Po wprowadzeniu arkusza spisowego można dokonać porównania przeprowadzonego spisu z natury z aktualnymi stanami magazynowymi. Umożliwia to osobom uprawnionym skontrolowanie informacji jeszcze przed wystawieniem dokumentów różnic. System umożliwia również przygotowania przeceny określonego asortymentu i wykonanie dokumentów różnic wartościowych w poszczególnych jednostkach magazynowo-handlowych będących wynikiem zatwierdzonej przeceny sezonowej.

OBSŁUGA KART KLIENTÓW

System umożliwia rejestracje stałych klientów, dzięki czemu możemy ewidencjonować informacje o działalności np.: handlowców, umożliwić upusty dla osób dokonujących wielu zakupów itp. Konto stałego klienta można obsługiwać np.: kartą chip’ową lub z kodem paskowym. W każdej chwili osoby uprawnione mogą przeglądać informacje o obrotach na danym koncie stałego klienta.

Do katalogu stałych klientów dołączony został moduł generowania raportów, umożliwiający utworzenie dowolnego zestawienia na podstawie dostępnych w katalogu danych.

ZESTAWIENIA I WYDRUKI

Wszystkie dokumenty występujące w programie, jak na przykład faktura VAT, przyjęcie na magazyn, zwrot ze sklepu itp. można wydrukować. W programie istnieje duża liczba zdefiniowanych zestawień, które pomagają zarządzać sprzedażą i działaniami marketingowymi. Przedstawiają one między innymi sprzedaż, zapasy, obroty, przeceny, oraz zestawienia umożliwiające planowanie i analizowanie sprzedaży.

Z punktu widzenia kadry zarządzającej bardzo istotna jest możliwość planowania sprzedaży pozwalająca na weryfikację wykonania założonych planów oraz skorygowanie ewentualnych działań marketingowych.

 

Copyright © 2011 c-land.com.pl - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl